>Præsentationsteknik
>Metode
>Layout
>Teksten
>Farver
>Plakat/poster
>PowerPoint
>Overheads
>Web formidling
>Vejledninger
>Konceptudvikling
>Virksomhedsprofil
>Medievalg
>Iværksættere
>Svanemærket papir
>Artikel om formidling (Ugeskrift for læger)
Effektiv præsentation og PR
Hvad god præsentation er - er en subjektiv vurdering, og gennem min mangeårige beskæftigelse med fremstilling af undervisnings- og informationsmateriale, har jeg opstillet nogle enkle principper, der danner grundlag, når jeg har introduceret ny medarbejdere, og når jeg underviser på Aarhus Universitet, i medicinalvareindustrien, sygehusvæsenet og på andre højere læreranstalter.

Når der formidles, er det vigtigt at sikre sig, at budskabet når flest mulige i målgruppen. Præsentationsmaterialets udformning er afgørende for modtagerens udbytte, uanset om der er tale om billeder, tekst, tal eller grafer.
Med dette website videregives enke regler, til den der selv ønsker at fremstille materialer til information, og til den, der ønsker at være forberedt før mødet med reklamefolk.

Effekten af undervisning, information og PR-materiale kan mangedobles ved anvendelse af materialer, der er enkle og overskueligt opbygget.
Reglerne for fremstilling af Power-Point-præsentationer, plakater, foldere, medicinske posters og forsider til rapporter er de samme. Her gælder det indledningsvist at skabe den opmærksomhed hos beskueren, der skal danne grundlag for en mere uddybende interesse.


Annette Præstegaard
www.prae.dk


 

  

  

 
 

Personaletræning
Spændende indslag på kursusdagen

www.prae.dk/gallerie/txt/und


Billedkunst
Kursus i billedkunst

www.prae.dk/gallerie/txt/undCollageteknik
Kursus for mindre grupper

www.prae.dk/gallerie/txt/und


Mad-og    
bageopskrifter

- sådan lykkes det
www.sienna.dk/MAD


Unika smykker
- for individualister

www.sienna.dk

22.04.2017

© Annette Præstegaard - www.prae.dk